Χωρίς λόγια

Δέν έχουν τίποτα και όμως ..είναι χαρούμενα. Εμείς έχουμε τα πάντα σχεδόν και παραπονιόμαστε.